2 PORAŻKI BANKU MILLENNIUM S.A.❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Przyznajemy, że nie nadążamy publikować wszystkich wyroków uzyskiwanych przez naszą kancelarię, bo jest ich tak dużo, co cieszy nas i przede wszystkim naszych Klientów 🤩🤩🤩

Dziś informujemy o kolejnych korzystnych wyrokach z ubiegłego tygodnia, wydanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w sprawach przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Sprawa 1 o sygn. akt XXVIII C 4563/21:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z dnia 2008 roku jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów 174.287,87 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty,
🎯 zasądził tytułem zwrotu kosztów procesu od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 11.834,00 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawa 2 o sygn. akt XXVIII C 17403/21:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Jowita Cieślik:

🎯 ustalił, że Umowa kredytu z 2006 roku jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów 217.714,45 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 lipca 2023 roku do dnia zapłaty,
🎯 obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

Sprawy prowadziły: adw. Karolina Pilawska i adw. Patrycja Kasprowska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych