100 % WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. W 10 MIESIĘCY 🔥 🔥 🔥

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że wyrokiem z dnia 6 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej, I Wydział Cywilny, SSO Anna Mamorska – Kurek, w sprawie o sygn. akt I C 2419/22 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wydał wyrok w 100 % uwzględniający roszczenia naszych Klientów, tj.:

✅ ustalił nieważność Umowy kredytu z 2007 roku,
✅ zasądził dochodzone kwoty, tj. 80.508,19 PLN oraz 16.925,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia doręczenia pozwu, czyli od 21 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu pod koniec grudnia 2022 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji została rozpoznana w niecałe 10 miesięcy 🤩 🤩 🤩

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.
#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych