100 % WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 🔥🔥🔥

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Marcin Polakowski, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt II C 68/21, w dniu 29 grudnia 2023 roku wydał wyrok, w którym:

🎯 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klientów kwotę 205.361,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty,
🎯 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 92.158,82 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
↪️ co do kwoty 72.801,66 CHF od 28 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty,
↪️ co do kwoty 19.357,16 CHF od 1 września 2022 roku do dnia zapłaty,
🎯 ustalił, że Powodowie wygrali sprawę w 100 %.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w styczniu 2021 roku. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego. Odsetki za opóźnienie na datę wyrokowania w I instancji wynoszą ok. 170.000,00 PLN 🔥 🔥 🔥

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych #bankbph