Bartosz Bartoszewicz

asystent prawny

e-mail: b.bartoszewicz@pzadwokaci.pl

Student Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (studia stacjonarne). Obecnie wspiera kancelarię w obsłudze administracyjnej, sporządzaniu projektów pism procesowych, opinii prawnych oraz umów. W wolnych chwilach występuje w serialach telewizyjnych i reklamach, jak również zajmuje się analizą sportową.

Kontakt

PZ Adwokaci

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres Al. Niepodległości 148
lok. 4, 02 – 554 Warszawa

Skontaktuj się z nami