Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest jeszcze na etapie konsultacji, ale ścieżka legislacyjna w stanie epidemii będzie zapewne bardzo szybka. Dlatego kluczowa jest wiedza i konsolidacja przedsiębiorców – zwłaszcza tych branż, które nie są zrzeszone w Izbach Gospodarczych ani nie mają rzecznika w postaci ustawowego samorządu, ani nie posiadają obowiązkowych ubezpieczeń na wypadek nadzwyczajnych okoliczności powodujących niemożliwość prowadzenia działalności. Projekt został rozesłany do konsultacji.
Część zmian ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. Pakiet wprowadza ułatwienie w wielu procedurach, bo taka jest jego rola, ale wprowadza też ograniczenia i regulacje, które zastąpią mechanizmy rynkowe.

  Na pakiet składają się:

 • propozycje ulgi i odroczeń w zakresie należności publicznoprawnych,
 • propozycje w zakresie ochrony miejsc pracy,
 • propozycje w zakresie rozwiązywania umów z biurami podróży,
 • kwestie wsparcia instytucji kultury,
 • regulacja z zakresu zamówień publicznych,
 • przedłużenie pobytu czasowego cudzoziemców na terenie RP (ważne w kontekście pracowników z Ukrainy),
 • ustawowe ograniczenie czynszów w galeriach handlowych o 90%,
 • wprowadzenie maksymalnego 180-dniowego ustawowego terminu na zwrot biletów, wejściówek na targi, kongresy, spektakle i inne eventy,
 • świadczenie postojowe dla jednoosobowych działalności i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych,
 • automatyczne wydłużenie ważności różnego rodzaju orzeczeń lekarskich, o niepełnosprawności, świadectw kwalifikacji itp.,
 • zmiany podatkowe w zakresie rozliczania w zeznaniu za 2019 r. straty powstałej w 2020 r.,
 • obowiązek zgłaszania do ZUS każdej zawartej umowy o dzieło,
 • możliwość odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał w spółkach handlowych na odległość,
 • przesunięcie terminu obowiązkowego wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na 13 lipca 2020 r.,
 • szereg zmian w najmie, zwłaszcza w zakresie możliwości wypowiadania umów najmu,
 • wprowadzenie “tymczasowego profilu zaufanego”.

Tutaj możliwość zapoznania się z całym projektem ustawy

r. pr. Magdalena Tylipska, wspólnik w Kancelarii TPZ, ekspert Stowarzyszenia “Mieszkanicznik”