Szanowni Klienci,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do lektury pierwszego newslettera Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci dedykowanego naszym Klientom. Pomysł wysyłki newslettera jest efektem Państwa próśb o informowanie o tym, co aktualnie dzieje się w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą zarówno w polskich, jak i europejskich sądach, naszej działalności w tej materii i jej efektów, a także tego, w czym jeszcze możemy Państwu pomóc. Uznaliśmy, że newsletter będzie najlepszą metodą, aby wszystkich Państwa informować o bieżącej sytuacji na płaszczyznach, w których działamy i rozwijamy się.

Newsletter będziemy wysyłać do Państwa raz w miesiącu jako podsumowanie poprzedniego miesiąca. Jeżeli pojawią się jakieś pilne i ważne dla Państwa informacje, newsletter będzie wysyłany częściej. Jeżeli Państwo sobie nie życzą jego otrzymywania - na dole każdego maila jest link do wypisania się z bazy.

Życzymy Państwu owocnej lektury!
I. Wyrok TSUE z 8 września 2022 roku wydany w połączonych sprawach frankowych C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Czy TSUE stanął po stronie polskich Frankowiczów?
8 września 2022 roku to wspaniały dzień dla kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, w tym kursem franka szwajcarskiego, a fatalny dla sektora bankowego ❗️❗️❗️TSUE mówi 3 X NIE dla banków w Polsce:
1. NIE dla możliwości usuwania z umowy kredytu tylko części postanowienia umownego, która jest nieuczciwa. Trzeba postanowienie usunąć w całości i jeżeli bez niego umowa nie może obowiązywać, to taka umowa jest NIEWAŻNA.
W tym konkretnym przypadku chodziło o to, czy sąd krajowy może usunąć z umowy zapis o konieczności uzyskania zgody banku na wypłatę lub spłatę przez konsumenta kredytu denominowanego do CHF z pominięciem niedozwolonych przeliczników. Takie zapisy, czyli wypłata i spłata kredytu bezpośrednio w walucie CHF za zgodą banku, znajdują się w umowach Deutsche Bank Polska S.A. TSUE uznał, że sąd krajowy nie może usunąć samej konieczności uzyskania zgody banku i umożliwić kredytobiorcy wypłaty lub spłaty kredytu z pominięciem tabel kursowych banku. Powodowałoby brak jakiejkolwiek sankcji dla przedsiębiorcy i brak realizacji zniechęcającego celu Dyrektywy 93/13.
2. NIE dla uzupełniania umów kredytów zawartych po 24 stycznia 2009 roku kursem średnim NBP.
W dużym skrócie chodzi o to, czy w umowach zawartych po 24 stycznia 2009 roku, tj. w okresie, w którym w polskim porządku prawnym zaczął obowiązywać przepis mówiący o tym, że każde świadczenie wyrażone w walucie obcej może być spłacane po kursie średnim NBP, można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzić ten właśnie kurs i pozostawić umowę kredytu w mocy. TSUE uznał, że takiej możliwości nie ma, ponieważ nie realizowałoby to odstraszającego celu Dyrektywy 93/13. Oznacza to, że umowy zawarte po 24 stycznia 2009 roku mogą być podważane w sądach.
3. NIE dla przedawnienia roszczeń kredytobiorców.
Trybunał opowiedział się za szeroką ochroną konsumencką i stwierdził, że dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości powoduje rozpoczęcie biegu przedawnienia. Nie ma więc przy pozywaniu banków znaczenia, czy umowa została zawarta 5 czy 15 lat temu, a jedynie, kiedy klient dowiedział się o tym, że może bank pozwać, bo ten zaproponował mu do podpisu prawnie wadliwą umowę.

Komentarz adw. Karoliny Pilawskiej dot. tego wyroku został opublikowany w szeregu portali internetowych, telewizyjnych i radiowych. Tutaj link do obszernego komentarza w Dzienniku Gazecie Prawnej:
SPRAWDŹ TUTAJ
II. Webinar „Zapytaj komornika i adwokata jak w praktyce wygląda egzekucja wyroku frankowego?”.
Po raz pierwszy w historii działalności naszej Kancelarii i współpracy ze Stowarzyszeniem „Stop Bankowemu Bezprawiu” mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinar dot. egzekucji wyroków sądowych w sprawach frankowych z udziałem komornik Beaty Rusin i adwokata Andrzeja Zorskiego.

Webinar „ZAPYTAJ KOMORNIKA I ADWOKATA JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA EGZEKUCJA WYROKU FRANKOWEGO” odbędzie się już 28 września 2022 roku o godz. 19:00.
KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO WYDARZENIA
Webinar będzie transmitowany na:
stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/825599922155960
fanpage BankoweBezparwie.pl: https://www.facebook.com/BankoweBezprawie
fanpage naszej kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci: https://www.facebook.com/pzadwokaci
Zachęcamy Państwa do zapisów i wzięcia udziału w webinarze. Gwarantujemy ogrom praktycznej wiedzy, która z pewnością pomoże Państwu zrozumieć jak będzie wyglądało rozliczenie z bankiem po prawomocnym wyroku Sądu.
III. Czy banki mogą skutecznie domagać się tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału? Oczekiwanie na wyrok TSUE z 12 października 2022 roku, sygn. akt C-520/21.
Już 12 października 2022 roku przed TSUE odbędzie się rozprawa w polskiej sprawie dotyczącej tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pytanie prejudycjalne zostało skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie i zarejestrowane pod sygn. akt C-520/21. O wynik tej sprawy jesteśmy spokojni. Dotychczasowy dorobek orzeczniczy TSUE hołduje ochronie interesów konsumentów i uważamy, że tak też będzie i w tym przypadku. Trudno, aby kredytobiorca ponosił konsekwencje finansowe tego, że bank przed laty zaproponował mu wadliwą prawnie umowę kredytu, której na dodatek był jedynym autorem. Uważamy także, że po tym wyroku w Polsce skończy się temat tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych będziemy Państwa na bieżąco informować o efekcie tej sprawy!
IV. Czy Złotówkowicze mogą walczyć w sądach?
Codziennie odbieramy co najmniej kilka telefonów z zapytaniem, czy nasza Kancelaria prowadzi procesy dot. podważania umów kredytów złotowych oprocentowanych stawką WIBOR. Ostatnie kilka miesięcy nasz zespół spędził na analizach prawnych możliwych rozwiązań, z których mogliby skorzystać Złotówkowicze. Nasza praca przyniosła efekty, ponieważ wypracowaliśmy gruntowną i szeroką argumentację i aktualnie jesteśmy w trakcie składania pierwszych pozwów w sądach. Uważamy, że kredytobiorcy złotowi znaleźli się w podobnej sytuacji jak Frankowicze przez laty i mają prawo dochodzić w sądach ochrony swoich praw.
V. Gala Klubu Przedsiębiorczości z prelekcją mec. Karoliny Pilawskiej.
Mam ogromny zaszczyt poinformować, że mec. Karolina Pilawska będzie prelegentem na III Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Przedsiębiorczości, która odbędzie się już 8 października 2022 roku! Klub Przedsiębiorczości to organizacja, która zrzesza ok. 30 tys. przedsiębiorców z całej Polski. Nasza Kancelaria jest jej członkiem od ponad 2 lat i wspiera indywidualnych przedsiębiorców oraz spółki w rozwiązywaniu problemów prawnych, a także zapewnia bieżącą obsługę prawną

Podczas swojego wystąpienia mec. Karolina Pilawska opowie o tym, jak prawnie chronić swoją markę osobistą oraz markę swojej firmy.
KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO WYDARZENIA
Bądź na bieżąco.
Obserwuj nas w mediach społecznościowych
Karolina Pilawska działająca pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Pilawska” z siedzibą w Warszawie (02-528), przy ul. Rakowieckiej 47 lok. 14, NIP: 657-266-76-94, REGON: 381080883 oraz Andrzej Zorski działający pod firmą “Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Zorski” z siedzibą w Warszawie (02-528), przy ul. Rakowieckiej 47 lok. 14, NIP: 521-361-34-62, REGON: 386854668