KOLEJNA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy o kolejnym wyroku uzyskanym dla naszych Klientów w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. Tym razem w akcji Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, w osobie SSO Agnieszki Rafałko.

W wydanym dziś wyroku Sąd zasądził od Banku Millennium S.A.  na rzecz naszych Klientów kwoty:

👉 211.853,08 PLN oraz 84.539,62 CHF, ALE z odsetkami od dnia wydania wyroku,
👉 oddalił powództwo o ustalenie nieważnoś umowy kredytu, uzasadniając decyzję tym, iż wystarczające jest, że Sąd napisze w uzasadnieniu wyroku, że umowa kredytu jest nieważna,
👉 obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSO Agnieszka Rafałko wskazała, że:

📌 po usunięciu klauzul indeksacyjnych umowa jest niewykonalna, w konsekwencji należy uznać ją za nieważną,
📌 Powodowie nie mają interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytu, ponieważ w jej ocenie pokrywa się to z roszczeniem o zapłatę. W tym zakresie absolutnie się z tym nie zgadzamy, tym bardziej, że w naszych pozwach roszczenie o ustalenie skonstruowane jest nie tylko w klasycznej formie „ustalenie nieważności umowy kredytu”, ale także (ewentualnie) ustalenie nieważności umowy kredytu na przyszłość (z wyłączeniem okresu, za który dochodzimy zapłaty), aby właśnie wytrącać pełnomocnikom banków i sędziom argument o braku interesu prawnego.

W związku z tym w tej części złożymy oczywiście apelację. Dodatkowo zaskarżymy moment, od którego Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów odsetki ustawowe za czas opóźnienia.

Pomimo tego zgrzytu (który powinien zostać naprawiony przez Sąd Apelacyjny) wyrok bardzo cieszy, szczególnie kiedy przypomnimy sobie początki tej sprawy i ogromne problemy naszych Klientów z uzyskaniem rzetelnych zaświadczeń z Banku Millennium S.A., które – w związku z naszymi wątpliwościami co do wysokości spłaconych przez Powodów kwot (były zaniżone) – były wydawane aż trzy razy.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III C 1636/17.
#wyrokiwsprawachfrankowych

wyrok w sprawach frankowych millennium 1

wyrok w sprawach frankowych millennium 2